หจ.เอสเธอร์คลินิก โคราช 88

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอสเธอร์คลินิก โคราช 88 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303565003259
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

939/12 หมู่ที่ 1, ต.บ้านเกาะ, อ.เมืองนครราชสีมา, จ.นครราชสีมา, 30000

Leave a Comment