หจ.ต.เขาใหญ่ เอ็นจิเนียริ่ง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ต.เขาใหญ่ เอ็นจิเนียริ่ง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303565003241
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

221 หมู่ที่ 16, ต.หมูสี, อ.ปากช่อง, จ.นครราชสีมา, 30450

Leave a Comment