หจ.เอฟ ดีไซน์ รับสร้างบ้าน

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอฟ ดีไซน์ รับสร้างบ้าน ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/19/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303565003232
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

299/1 หมู่ที่ 1, ต.สระพระ, อ.พระทองคำ, จ.นครราชสีมา, 30220

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.