หจ.ชมพู่ศรีสุพรรณ

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ชมพู่ศรีสุพรรณ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/18/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303565003216
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 100,000

🏢 ที่อยู่:

525/2 หมู่ที่ 5, ต.ปรุใหญ่, อ.เมืองนครราชสีมา, จ.นครราชสีมา, 30000

Leave a Comment