หจ.เฮงรุ่งโรจน์ 1965

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เฮงรุ่งโรจน์ 1965 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303565003186
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000

🏢 ที่อยู่:

129 หมู่ที่ 3, ต.วังน้ำเขียว, อ.วังน้ำเขียว, จ.นครราชสีมา, 30370

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.