หจ.พลช ฟาร์ม เทรดดิ้ง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.พลช ฟาร์ม เทรดดิ้ง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303565003160
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

1 หมู่ที่ 26, ต.โบสถ์, อ.พิมาย, จ.นครราชสีมา, 30110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.