หจ.เอ็น ที เอส การก่อสร้าง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เอ็น ที เอส การก่อสร้าง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303565003143
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

52 หมู่ที่ 7, ต.บ้านราษฎร์, อ.เสิงสาง, จ.นครราชสีมา, 30330

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.