หจ.ทีเจ โคราช

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ทีเจ โคราช ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303565003119
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

28 หมู่ที่ 6, ต.บ้านวัง, อ.โนนไทย, จ.นครราชสีมา, 30220

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.