หจ.ไอด้า มาร์เก็ตติ้ง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ไอด้า มาร์เก็ตติ้ง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303565003097
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

139 หมู่ที่ 2, ต.โคกไทย, อ.ปักธงชัย, จ.นครราชสีมา, 30150

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.