หจ.ปิติภัทร ซับคอนแทรค เซอร์วิส

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ปิติภัทร ซับคอนแทรค เซอร์วิส ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303565003071
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 150,000

🏢 ที่อยู่:

1/1 หมู่บ้าน สำโรงกระจาย หมู่ที่ 3, ต.บิง, อ.โนนสูง, จ.นครราชสีมา, 30160

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.