หจ.ทองหิรัญย์6395 กรุ๊ป

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ทองหิรัญย์6395 กรุ๊ป ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/5/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0303565003062
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000

🏢 ที่อยู่:

296 หมู่ที่ 17, ต.พุดซา, อ.เมืองนครราชสีมา, จ.นครราชสีมา, 30000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.