บจ.เคอาร์ อินทิเกรชั่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เคอาร์ อินทิเกรชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0275565000619
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

1/1 ถนนบ้านหนองปรือ, ต.สระแก้ว, อ.เมืองสระแก้ว, จ.สระแก้ว, 27000

Leave a Comment