บจ.เอส วี ดับเบิลยู กระท่อม (ไทยแลนด์) จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอส วี ดับเบิลยู กระท่อม (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0275565000589
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

124 หมู่ที่ 17, ต.สระแก้ว, อ.เมืองสระแก้ว, จ.สระแก้ว, 27000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.