บจ.ชนะเลิศ เครน จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ชนะเลิศ เครน จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0275565000571
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

2 หมู่ที่ 12, ต.ท่าแยก, อ.เมืองสระแก้ว, จ.สระแก้ว, 27000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.