บจ.อ๊อกโต้ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.อ๊อกโต้ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0275565000546
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 4,000,000

🏢 ที่อยู่:

87/1 หมู่ที่ 9, ต.วังสมบูรณ์, อ.วังสมบูรณ์, จ.สระแก้ว, 27250

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.