หจ.รัชดาภรณ์ แมคโครเล็ก

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.รัชดาภรณ์ แมคโครเล็ก ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0273565000447
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

71 หมู่ที่ 4, ต.วังทอง, อ.วังสมบูรณ์, จ.สระแก้ว, 27250

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.