หจ.ล.การช่าง

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ล.การช่าง ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0273565000439
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 250,000

🏢 ที่อยู่:

57 ถนนราษฎร์อุทิศ, ต.อรัญประเทศ, อ.อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว, 27120

Leave a Comment