หจ.โชติกา 789 ทรานสปอร์ต

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.โชติกา 789 ทรานสปอร์ต ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0273565000404
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

230 หมู่ที่ 13, ต.ศาลาลำดวน, อ.เมืองสระแก้ว, จ.สระแก้ว, 27000

Leave a Comment