หจ.ธนกฤต ทรานสปอร์ต 2025

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ธนกฤต ทรานสปอร์ต 2025 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/2/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0273565000366
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 500,000

🏢 ที่อยู่:

214/348 หมู่ที่ 1, ต.บ้านด่าน, อ.อรัญประเทศ, จ.สระแก้ว, 27120

Leave a Comment