บจ.3699 โกศล คอนสตรัคชั่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.3699 โกศล คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0265565000490
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

68/27 หมู่ที่ 10, ต.พรหมณี, อ.เมืองนครนายก, จ.นครนายก, 26000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.