บจ.บีพี คาร์เรนแท็ล จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.บีพี คาร์เรนแท็ล จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0265565000481
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

ข4-196/1 ซอยอุดมธานี ถนนชลประสิทธิ์, ต.นครนายก, อ.เมืองนครนายก, จ.นครนายก, 26000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.