หจ.ที ออน อี ทรัค

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ที ออน อี ทรัค ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/31/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0263565000161
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

42/24 หมู่ที่ 7, ต.คลองใหญ่, อ.องครักษ์, จ.นครนายก, 26120

Leave a Comment