บจ.เดอะ ซี กรุ๊บ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เดอะ ซี กรุ๊บ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0255565001216
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

79/17 หมู่ที่ 1 ซอยโคกกะจะ-บัวลาย 7, ต.รอบเมือง, อ.เมืองปราจีนบุรี, จ.ปราจีนบุรี, 25000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.