บจ.เอช แอนด์ ดับบลิว จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอช แอนด์ ดับบลิว จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0255565001208
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

192/2 ถนนราษฎรดำริ, ต.หน้าเมือง, อ.เมืองปราจีนบุรี, จ.ปราจีนบุรี, 25000

Leave a Comment