หจ.ทรัพย์บาดาล นาดี

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ทรัพย์บาดาล นาดี ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0253565000676
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

65 หมู่ที่ 3, ต.สำพันตา, อ.นาดี, จ.ปราจีนบุรี, 25220

Leave a Comment