หจ.วิไลพร โลจิสติกส์

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.วิไลพร โลจิสติกส์ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0253565000617
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

9 หมู่ที่ 3, ต.ท่างาม, อ.เมืองปราจีนบุรี, จ.ปราจีนบุรี, 25000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.