หจ.จีพี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.จีพี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0253565000561
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

366/327 หมู่ที่ 2, ต.สำพันตา, อ.นาดี, จ.ปราจีนบุรี, 25220

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.