หจ.ไทย ค้าวัสดุ

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ไทย ค้าวัสดุ ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0253565000552
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

22/1 หมู่ที่ 4, ต.บ้านพระ, อ.เมืองปราจีนบุรี, จ.ปราจีนบุรี, 25230

Leave a Comment