หจ.เค.จี.เค. การโยธา

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.เค.จี.เค. การโยธา ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/9/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0253565000544
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

82/2 หมู่ที่ 4, ต.บางเดชะ, อ.เมืองปราจีนบุรี, จ.ปราจีนบุรี, 25000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.