หจ.สินรวมทรัพย์289

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.สินรวมทรัพย์289 ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/6/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0253565000528
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

92/1 หมู่ที่ 4, ต.ศรีมหาโพธิ, อ.ศรีมหาโพธิ, จ.ปราจีนบุรี, 25140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.