หจ.ภูเขาทอง แอร์ เซอร์วิส

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
หจ.ภูเขาทอง แอร์ เซอร์วิส ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/3/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0253565000471
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

120 หมู่ที่ 8 ซอย10 ถนนสุวินทวงศ์, ต.โคกปีบ, อ.ศรีมโหสถ, จ.ปราจีนบุรี, 25140

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.