บจ.ไรโน้ สตีล แอนด์ เมทัลชีท จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ไรโน้ สตีล แอนด์ เมทัลชีท จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/11/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0245565002191
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

122 หมู่ที่ 7, ต.แปลงยาว, อ.แปลงยาว, จ.ฉะเชิงเทรา, 24190

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.