บจ.วสุภัทร คอนสตรัคชั่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.วสุภัทร คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0245565002174
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

10/1 หมู่ที่ 5, ต.วังเย็น, อ.แปลงยาว, จ.ฉะเชิงเทรา, 24190

Leave a Comment