บจ.เค.เค.คอนสตรัคชั่น 198 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เค.เค.คอนสตรัคชั่น 198 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/10/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0245565002166
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

139 หมู่ที่ 7, ต.หัวสำโรง, อ.แปลงยาว, จ.ฉะเชิงเทรา, 24190

Leave a Comment