บจ.จุฑาพร ทรานสปอร์ต จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.จุฑาพร ทรานสปอร์ต จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0145565002582
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

222/72 หมู่ที่ 2, ต.สามเรือน, อ.บางปะอิน, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13160

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.