บจ.ไดม่อนด์ มูซ่า จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ไดม่อนด์ มูซ่า จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0145565002574
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

69/122 หมู่ที่ 8, ต.สามกอ, อ.เสนา, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.