บจ.เจ้าเงาะ แอกริคัลเทอะ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เจ้าเงาะ แอกริคัลเทอะ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0145565002566
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 200,000

🏢 ที่อยู่:

36 หมู่ที่ 1, ต.โคกช้าง, อ.บางไทร, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13190

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.