บจ.พีเอ็นอาร์ ฟาร์มา จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.พีเอ็นอาร์ ฟาร์มา จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0145565002558
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

93/3 หมู่ที่ 1, ต.มหาพราหมณ์, อ.บางบาล, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13250

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.