บจ.สุขเจริญ คอปอเรชั่น จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สุขเจริญ คอปอเรชั่น จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/27/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0145565002540
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

62 หมู่ที่ 5, ต.พระขาว, อ.บางบาล, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13250

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.