บจ.ฟลุ๊ก สแตนเลสอยุธยา จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ฟลุ๊ก สแตนเลสอยุธยา จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/26/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0145565002507
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

120/27 หมู่ที่ 3, ต.คลองสวนพลู, อ.พระนครศรีอยุธยา, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.