บจ.กฤษดา แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.กฤษดา แอคเคาท์ติ้ง จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0145565002469
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

99/214 หมู่บ้าน สไมล์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หมู่ที่ 4, ต.คุ้งลาน, อ.บางปะอิน, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13160

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.