บจ.ไทย ซีบีดี มอร์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ไทย ซีบีดี มอร์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0145565002451
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

9/18 หมู่ที่ 10, ต.หลักชัย, อ.ลาดบัวหลวง, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13230

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.