บจ.เฉินหยาง อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เฉินหยาง อิมปอร์ต เอกซ์ปอร์ต จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/23/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0145565002442
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

243/366 หมู่ที่ 4, ต.พยอม, อ.วังน้อย, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13180

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.