บจ.เอสเอส ลิฟวิ่งโฮม 2022 จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เอสเอส ลิฟวิ่งโฮม 2022 จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0145565002434
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

58/10 หมู่ที่ 5, ต.หัวรอ, อ.พระนครศรีอยุธยา, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.