บจ.บัวบุศย์ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.บัวบุศย์ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/20/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0145565002426
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

171/1 หมู่ที่ 6, ต.แม่ลา, อ.นครหลวง, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13260

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.