บจ.เค.เอส.พี.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.เค.เอส.พี.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0145565002353
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

223/192 หมู่ที่ 7, ต.คลองสวนพลู, อ.พระนครศรีอยุธยา, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13000

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.