บจ.สวีททีธ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สวีททีธ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/17/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0145565002345
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 2,000,000

🏢 ที่อยู่:

69/9 ถนนท่าเรือ-ท่าลาน(ฝั่งใต้), ต.ท่าเรือ, อ.ท่าเรือ, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13130

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.