บจ.วัน ออโต้เอ็กซ์เพรส จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.วัน ออโต้เอ็กซ์เพรส จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0145565002302
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

93/3 หมู่ที่ 4, ต.คานหาม, อ.อุทัย, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13210

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.