บจ.สิทธิสุข (เต็กเฮง) จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.สิทธิสุข (เต็กเฮง) จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0145565002299
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 1,000,000

🏢 ที่อยู่:

1/51 ถนนศรีเสนา(ข), ต.เสนา, อ.เสนา, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13110

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.