บจ.ช้างใหญ่ ห้วยยาง ๗๕๒ จำกัด

ℹ️ คำอธิบายนิติบุคคล:
บจ.ช้างใหญ่ ห้วยยาง ๗๕๒ จำกัด ประกอบกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกัน ของสินทรัพย์นั้น เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป
📅 วันจดทะเบียน: 5/12/2565
🆔 เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0145565002281
💰 ทุนจดทะเบียน (บาท): 5,000,000

🏢 ที่อยู่:

147/9 หมู่ที่ 7, ต.เชียงรากน้อย, อ.บางปะอิน, จ.พระนครศรีอยุธยา, 13160

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.